معنی و ترجمه کلمه it is the other way round به فارسی it is the other way round یعنی چه

it is the other way round


وارونه است ،عکس اين است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها