معنی و ترجمه کلمه it is time i was going به فارسی it is time i was going یعنی چه

it is time i was going


وقت رفتن من رسيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها