معنی و ترجمه کلمه it reeks of blood به فارسی it reeks of blood یعنی چه

it reeks of blood


بوى خون از ان ميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها