معنی و ترجمه کلمه it savours of revenge به فارسی it savours of revenge یعنی چه

it savours of revenge


بوى انتقام ياکينه جويى ازان مى ايد،دلالت بر انتقام ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها