معنی و ترجمه کلمه it shall not be scathed به فارسی it shall not be scathed یعنی چه

it shall not be scathed


)کمترين اسيبى به ان نخواهد رسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها