معنی و ترجمه کلمه it stung me to the heart به فارسی it stung me to the heart یعنی چه

it stung me to the heart


دلم را بدرداورد،جگرم را سوراخ کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها