معنی و ترجمه کلمه item difficulty به فارسی item difficulty یعنی چه

item difficulty


روانشناسى : دشوارى پرسش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها