معنی و ترجمه کلمه ivory carving به فارسی ivory carving یعنی چه

ivory carving


معمارى : کنده کارى روى عاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها