معنی و ترجمه کلمه jab kick به فارسی jab kick یعنی چه

jab kick


ورزش : ضربه انحرافى کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها