معنی و ترجمه کلمه jacobite به فارسی jacobite یعنی چه

jacobite


عضو فرقه راهبان دومى نيکن ،عضو کليساى قدم سوريه و عراق ،طرفدار سلطنت جيمز اول پادشاه مخلوع انگليس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها