معنی و ترجمه کلمه jade به فارسی jade یعنی چه

jade


ژاد،اسب پير،يابو يا اسب خسته ،زن هرزه ،زنکه ،(ک ).مرد بى معنى ،دختر لاسى ،پشم سبز،خسته کردن ،از کار انداختن( در اثر زياده روى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها