معنی و ترجمه کلمه jailٹetc به فارسی jailٹetc یعنی چه

jailٹetc


کسيکه زندان خانه اوشده است ،زندانى ،کرم زنداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها