معنی و ترجمه کلمه jcs به فارسی jcs یعنی چه

jcs


رئيس ستاد ارتش
علوم نظامى : رئيس ستاد مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها