معنی و ترجمه کلمه jet blast deflector به فارسی jet blast deflector یعنی چه

jet blast deflector


علوم دريايى : تورى محافظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها