معنی و ترجمه کلمه jet mixer به فارسی jet mixer یعنی چه

jet mixer


عمران : مخلوط کننده با فشار اب
معمارى : مخلوط کننده با فشار اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها