معنی و ترجمه کلمه jetsam به فارسی jetsam یعنی چه

jetsam


کالاهاى به دريا ريخته شده( براى سبک نمودن کشتى)،کالايى که براى سبک کردن کشتى بدريا مى ريزند،کالاى اب اورد
قانون ـ فقه : کالايى که براى سبک کردن کشتى به دريا مى ريزند
بازرگانى : کالاهاى به دريا ريخته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها