معنی و ترجمه کلمه jettison of cargo به فارسی jettison of cargo یعنی چه

jettison of cargo


بازرگانى : محموله را به هنگام خطر به دريا ريختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها