معنی و ترجمه کلمه job book به فارسی job book یعنی چه

job book


کتاب راهنماى انجام کار
علوم نظامى : راهنماى کار تعمير دستگاهها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها