معنی و ترجمه کلمه job classification به فارسی job classification یعنی چه

job classification


روانشناسى : طبقه بندى شغلى
بازرگانى : طبقه بندى شغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها