معنی و ترجمه کلمه job control statement به فارسی job control statement یعنی چه

job control statement


جمله کنترل کار
کامپيوتر : جمله کنترل برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها