معنی و ترجمه کلمه job order به فارسی job order یعنی چه

job order


حکم کار
عمران : دستور کار
معمارى : دستور کار
علوم نظامى : دستور انجام کار تعميرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها