معنی و ترجمه کلمه john having come we dined به فارسی john having come we dined یعنی چه

john having come we dined


جان که امد ما ناهار خورديم ،پس از امدن جان ما ناهار خورديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها