معنی و ترجمه کلمه joint tenancy به فارسی joint tenancy یعنی چه

joint tenancy


اجاره دارى مشترک
قانون ـ فقه : شرکت در اجاره دارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها