معنی و ترجمه کلمه jointly and severally به فارسی jointly and severally یعنی چه

jointly and severally


تضامنا"
قانون ـ فقه : متضامنا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها