معنی و ترجمه کلمه joust به فارسی joust یعنی چه

joust


نيزه بازى سواره ،مبارزه کردن
علوم نظامى : نيزه بازى از روى زين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها