معنی و ترجمه کلمه judgement dept به فارسی judgement dept یعنی چه

judgement dept


بازرگانى : بدهى که دادگاه حکم پرداخت انرا صادر نموده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها