معنی و ترجمه کلمه judgement-day به فارسی judgement-day یعنی چه

judgement-day


روز داورى ،روز رستاخيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها