معنی و ترجمه کلمه judgment by d. به فارسی judgment by d. یعنی چه

judgment by d.


حکم غيابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها