معنی و ترجمه کلمه judicial arbitrator به فارسی judicial arbitrator یعنی چه

judicial arbitrator


داور قانونى
بازرگانى : داور قضائى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها