معنی و ترجمه کلمه jump height curve به فارسی jump height curve یعنی چه

jump height curve


عمران : منحنى ارتفاع جهش در مقابل ابگذرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها