معنی و ترجمه کلمه junction box به فارسی junction box یعنی چه

junction box


جعبه اتصال ،جعبه تقسيم( برقکارى)
علوم مهندسى : جعبه ترمينال
الکترونيک : جعبه اتصال
معمارى : جعبه تقسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها