معنی و ترجمه کلمه combination به فارسی combination یعنی چه

combination


ترکيب ،اميزش
معمارى : ترکيب
قانون ـ فقه : توافق بين دو يا چند موسسه به منظور دست يافتن به بهره بيشتر
شيمى : ترکيب
روانشناسى : ترکيب
زيست شناسى : هماوندى
بازرگانى : مجموعه
ورزش : ضر به هاى پى در پى ،ترکيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها