معنی و ترجمه کلمه junction potential به فارسی junction potential یعنی چه

junction potential


شيمى : پتانسيل اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها