معنی و ترجمه کلمه jussive به فارسی jussive یعنی چه

jussive


حالت امرى ،فرمانى ،صيغه ء امر،کلمه ء امرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها