معنی و ترجمه کلمه justifiably به فارسی justifiably یعنی چه

justifiably


بطور قابل تصديق ،بطور قابل تبرئه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها