معنی و ترجمه کلمه juvenile delinquency به فارسی juvenile delinquency یعنی چه

juvenile delinquency


قانون ـ فقه : بزهکارى اطفال
روانشناسى : بزهکارى نوجوانان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها