معنی و ترجمه کلمه kaf(f)ir به فارسی kaf(f)ir یعنی چه

kaf(f)ir


کافر،غير مسلم ،عضويکى ازنژادهاىbantu درافريقاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها