معنی و ترجمه کلمه kangoroo court به فارسی kangoroo court یعنی چه

kangoroo court


دادگاه پوشالى و پرهرج و مرج ،دادگاه محلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها