معنی و ترجمه کلمه karyokinesis به فارسی karyokinesis یعنی چه

karyokinesis


)=mitosis(تقسيم غيرمستقيم هسته سلول ،مرحله تقسيم سلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها