معنی و ترجمه کلمه keel block به فارسی keel block یعنی چه

keel block


عمران : تير حمالى که به کشش کار ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها