معنی و ترجمه کلمه keep a straight face به فارسی keep a straight face یعنی چه

keep a straight face


از خنده خوددارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها