معنی و ترجمه کلمه keep away به فارسی keep away یعنی چه

keep away


دور کردن ،دور شدن ،دور ماندن ،مانع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها