معنی و ترجمه کلمه keep away به فارسی keep away یعنی چه

keep away


دور کردن ،دور شدن ،دور ماندن ،مانع شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها