معنی و ترجمه کلمه keep your peck up به فارسی keep your peck up یعنی چه

keep your peck up


دل داشته باشد،جرات داشته باشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها