معنی و ترجمه کلمه keeping house به فارسی keeping house یعنی چه

keeping house


قانون ـ فقه : در خانه ماندن تاجر ورشکسته و عدم حضورش در محل کسب خود که قرينه ورشکستگى او محسوب مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها