معنی و ترجمه کلمه kentish rag به فارسی kentish rag یعنی چه

kentish rag


يکجورسنگ اهک سخت که در kentپيدا ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها