معنی و ترجمه کلمه keplerian orbit به فارسی keplerian orbit یعنی چه

keplerian orbit


علوم هوايى : مدار کپلرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها