معنی و ترجمه کلمه keplerian orbit به فارسی keplerian orbit یعنی چه

keplerian orbit


علوم هوايى : مدار کپلرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها