معنی و ترجمه کلمه kept به فارسی kept یعنی چه

kept


نگاه داشته ،نشانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها