معنی و ترجمه کلمه kettledrum به فارسی kettledrum یعنی چه

kettledrum


دهل ،نقاره ،کوس ،دمامه ،عصرانه مفصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها