معنی و ترجمه کلمه key personnels به فارسی key personnels یعنی چه

key personnels


بازرگانى : کادر ادارى اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها