معنی و ترجمه کلمه key projects به فارسی key projects یعنی چه

key projects


طرحهاى کليدى
بازرگانى : اساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها